200 9 HabiTanT.s [ ] (2009)

Two thousand nine names and surnames of Valls residents made through the network will appear on the computer screen. One click, above any of these names, begins an automatic search of these names on Google. Most of the times, the search does not offer us any matching results. In many cases, the references on the screen have nothing to do with the Valls residents that we are looking for. Only sometimes the final result is completely satisfactory.

Dos mil nou noms i cognoms d'habitants de Valls aconsegüits a través de la xarxa es succeeixen en la pantalla de l'ordinador. Un click damunt de qualsevol d'aquests noms, inicia la cerca automàtica d'aquest nom a Google. La major part de les vegades, la cerca no ens oferix cap resultat coincident. En molts d'altres casos les referències que apareixen en pantalla rès tenen a veure amb els habitants de Valls que nosaltres estem ...

Full Description

Two thousand nine names and surnames of Valls residents made through the network will appear on the computer screen. One click, above any of these names, begins an automatic search of these names on Google. Most of the times, the search does not offer us any matching results. In many cases, the references on the screen have nothing to do with the Valls residents that we are looking for. Only sometimes the final result is completely satisfactory.

Dos mil nou noms i cognoms d'habitants de Valls aconsegüits a través de la xarxa es succeeixen en la pantalla de l'ordinador. Un click damunt de qualsevol d'aquests noms, inicia la cerca automàtica d'aquest nom a Google. La major part de les vegades, la cerca no ens oferix cap resultat coincident. En molts d'altres casos les referències que apareixen en pantalla rès tenen a veure amb els habitants de Valls que nosaltres estem cercant. Només en comptades ocasions el resultat final es pot considerar del tot satisfactori.

Work metadata

Want to see more?
Take full advantage of the ArtBase by Becoming a Member
Related works

Comments

This artwork has no comments. You should add one!
Leave a Comment